Hướng dẫn cài đặt Power Shell 5.1

by My Love

18/12/2019, 5:00 PM   |    18/12/2019, 5:02 PM   |    1.1K   |    0

      Windows PowerShell là một trình thông dịch dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản vô cùng mạnh mẽ, mặc định với các hệ điều hành Windows7/8/10 hay các HĐH Windows Server 2008/2012/2016/2019 đều đã được tích hợp sẵn PowerShell tuỳ phiên bản. Với các HĐH Windows 10/Server 2012 trở lên thường sẽ được tích hợp PowerShell 5.1 rồi, với Windows 7 là 2.0. Bài viết này hướng dẫn cài đặt PowerShell phiên bản 5.1 với nhiều hỗ trợ hơn, từ đó bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về ngôn ngữ thú vị này.

1. Kiểm tra HĐH đang chạy phiên bản PowerShell nào
      Để kiểm tra bạn cần mở PowerShell lên, trên window 7 là : Start > All Programs > Accessories > Windows PowerShell. Hoặc mở Run ( Windows + R) sau đó nhập powershell > OK.

- Sau khi mở lên rồi bạn gõ lệnh sau : 
Get-Host | Select-Object Version

- Lúc này thông tin phiên bản sẽ hiện lên, trên windows 7 thường là : 2.0
Phiên bản 

 -------

2.0
Nếu phiên bản của bạn không phải 5.1 thì hãy tiến hành cài đặt theo bước 2

2. Cài đặt PowerShell 5.1
     Trước tiên bạn cần tải đúng phiên bản HĐH của mình về :
 
Hệ điều hành Điều kiện Tải về
Windows 7 SP1 64Bit
Windows Server 2008R2
.NET Framework 4.5.2 Win7AndW2K8R2-KB3191566-x64.zip
Windows 7 SP1 32Bit .NET Framework 4.5.2 Win7-KB3191566-x86.zip
Windows 2012 64Bit   W2K12-KB3191565-x64.msu

- Chú ý : HĐH Windows 7 của bạn cần nâng cấp lên bản Windows 7 SP1 trước.

- Với gói Windows7/Server 2008R2 sau khi tải về được file zip, bạn giải nén nó ra một folder, sau đó click phải chuột vào file Install-WMF5.1.ps1 chọn Run with PowerShell, rồi next theo hướng dẫn để cập nhật windows. Sau khi chạy xong sẽ khở động lại là xong

- Với gói Windows Server 2012 bạn tải file W2K12-KB3191565-x64.msu về click đúp để chạy cập nhật, sau khi khởi động lại là xong.

3. Khởi động dịch vụ WinRM
      Windows Remote Management (được viết tắt WinRM), là một dịch vụ quản lý từ xa. WinRM là thành phần server của ứng dụng quản lý từ xa này, còn WinRS (Windows Remote Shell) là client cho WinRM, thành phần chạy trên máy tính từ xa để quản lý từ xa máy chủ WinRM.
- Bạn có thể kiểm tra WinRM đã được kích hoạt chưa bằng cách mở PowerShell lên và chạy lệnh sau :
Get-Service winrm
- Sau đó sẽ hiển thị thông tin :
Status  Name        DisplayName
------  ----        -----------
Stopped winrm       Windows Remote Management (WS-Manag...

WinRM đang Stopped

Nếu Status Running thì là đã được bật, còn nếu là Stopped thì cần chạy lệnh sau :
Start-Service winrm

WinRM đã được Running

- Tiếp theo hãy chạy lệnh sau để đặt WinRM ở trạng thái cơ bản :
winrm set winrm/config/client/auth '@{Basic="True"}'
Nếu thành công sẽ hiển thị thông tin :
Auth
  Basic = true
  Digest = true
  Kerberos = true
  Negotiate = true
  Certificate = true
  CredSSP = false


Chú Ý : Bạn nên mở PowerShell bằng quyền administrator nếu không sẽ có thể xảy ra lỗi trong quá trình bạn chạy các lệnh.