Hướng dẫn sư dụng tính năng Instant VM Recovery trong Veeam Backup & Replication để khôi phục máy ảo.
17/03/2020, 3:54 PM    
Hướng dẫn sử dụng Veeam Backup & Replication để khôi phục, Restore dữ liệu. Dữ liệu này có thể là file, là HĐH Windows hay các máy ảo Hyper-V
16/03/2020, 3:41 PM    
Hướng dẫn sử dụng Veeam Backup & Replication để tạo sao lưu, backup máy ảo Hyper-V
14/03/2020, 3:32 PM     3
Hướng dẫn thêm mới Server Hyper-V vào Veeam Backup & Replication để thực hiện quản lý và backup dữ liệu
13/03/2020, 10:20 AM    
Trong Veeam Backup & Replication chúng ta cần tạo một tài khoản quản trị Manage Credentials có đầy đủ quyền để có thể tạo kết nối đến các server cần thực hiện Backup dữ liệu.
13/03/2020, 8:12 AM    
Hướng dẫn tải về và cài đặt Veeam Backup and Replication 9.5 Update 4 Full Key licence
02/03/2020, 10:00 AM    
1 / 1
1
Trang 1 Trong tổng số 1 Trang