Hướng dẫn Restore Instant VM Recovery trong Veeam Backup & Replication

by My Love

17/03/2020, 3:54 PM   |    13/11/2021, 10:59 AM   |    1.9K   |    0

       Instant VM Recovery trong Veeam Backup & Replication là tính năng hữu ích và thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn Mount một bản Backup nào đó thành một máy ảo giả để thực hiện các thao tác riêng như xem, copy dữ liệu..v..v..., sau khi thực hiện các thao tác với máy ảo giả đó xong bạn sẽ quyết định có giữ lại máy ảo giả đó không. Đấy là mình nói đơn giản để hiểu về tính năng Instant VM Recovery, còn trên thực tế chương trình sẽ thực hiện nhiều bước phức tạp để đảm bảo dữ liệu của bạn được toàn vẹn, kể cả trong trường hợp quá trình khôi phục không thành công. Các bước thực hiện như sau:


1. Khôi phục, Restore máy ảo với Instant VM Recovery


- Bước 1: Tại Tab Home => chọn Restore => Microsoft Hyper-V
 

Hình 1

- Bước 2: Chọn Restore form backup
 

Hình 2

- Bước 3: Chọn Entire VM restore
 

Hình 3

- Bước 4: ChọnInstant VM Recovery
 

Hình 4

- Bước 5: Chọn Add => From backup
 

Hình 5

- Bước 6: Chọn máy ảo cần khôi phục => Add
 

Hình 6

- Bước 7: Select máy ảo vừa chọn ở bước trên => Point
 

Hình 7

- Bước 8: Chọn thời điểm muốn khôi phục
 

Hình 8

- Bước 9: Chọn máy chủ đích muốn khôi phục, ở đây sẽ có 2 lựa chọn

+ Restore to the original location - chọn nếu bạn cần restore VM thay thế VM gốc (VM gốc sẽ bị xóa đi trên máy chủ đích trước khi thực hiện khôi phục).
+ Restore to a new location, or with different settings - chọn nếu bạn muốn thay đổi cấu hình, hay vị trí đặt VM khác với VM gốc , hoặc trên một server khác( Nếu chọn kiểu này bạn sẽ cần thay đổi một số cài đặt, xem thêm ở cuối bài ).

A. Restore to the original location

- Chọn Restore to the original location => Next
 

Hình 9

- Bước 10: Tích vào Scan the restore machine for malware prior to performing the recovery nếu bạn muốn thực hiện quét mã độc trong quá trình khôi phục.

- Chọn hành động nếu như phát hiện thấy mã độc (If malware is found):
+ Proceed with recovery but disable network adapters - Vẫn cho chạy restore nhưng tắt các card mạng để ngăn mã độc kết nối ra internet.
+ Abort VM recovery - Ngưng quá trình restore.
+ Chọn Scan the entire image nếu bạn muốn quá trình quét vẫn tiếp tục khi tìm được malware đầu tiên.


 

Hình 10

- Bước 11: Ghi chú gì đó
 

Hình 11

- Bước 12: Kiểm tra lại thông tin rồi nhấn Finish
 

Hình 12

- Bước 13: Quá trình restore bắt đầu, thời gian tùy thuộc vào dung lượng file backup của bạn
 

Hình 13

-  Bước 14: Sau khi chương trình thực hiện restore xong, sẽ có hiển thị Waiting for user action... (Hình 13)

+ Lúc này bạn nhấn close, sau đó quay lại tab Home của chương trình sẽ thấy mục Instant Recovery. Do trạng thái hiện tại mới chỉ là Mounted.
+ Bạn click phải chuột vào nó và chọn Migrate to production... để thực hiện restore máy ảo lên server đích.

 

Hình 14

- Sau khi chọn Migrate to production sẽ mất một khoảng thời gian để chương trình thực hiện restore, khi thực hiện xong mục Instant Recovery sẽ tự mất.
 

Hình 16


2. Một số lưu ý


- Ở bài này mình thực hiện các khôi phục Restore to the original location , với lựa chọn này thì máy ảo trên máy đích nếu có sẽ bị xóa đi trước khi thực hiện khôi phục, và việc quá trình thực hiện khôi phục hoàn toàn có thể xảy ra lỗi nào đó. Vậy nên bạn hãy copy dữ liệu máy ảo trước khi khôi phục, hoặc thực hiện lựa chọn Restore to a new location, or with different settings để Mount ra một máy khác trước khi quyết định có restore trên máy chủ gốc hay không.

- Khi Veeam thực hiện Backup máy ảo trên một máy chủ vật lý, máy chủ vật lý đó có thể có nhiều máy ảo, lúc này Veeam sẽ thực hiện đánh dấu thứ tự các máy ảo theo ID nhất định. Hãy đảm bảo rằng bạn không di chuyển hoặc xóa các máy ảo khác trong Hyper-V Manage của máy chủ Hyper-V, nếu không việc thực hiện restore có thể sẽ gặp lỗi.


B. Restore to a new location, or with different settings

- Nếu bước 9 bạn chọn Restore to a new location, or with different settings thì sẽ phải thêm một số bước sau:

- Chọn Server => Host
 

Hình 17
 
- Chọn Server cần Mount máy ảo tới (Server này bạn cần thêm vào Veeam bằng các Add Server)

 

Hình 18

- Veeam sẽ tạo một ổ đĩa giả có kích thước tương ứng với file Backup trên máy chủ đích, ban có thể thay đổi nơi đặt ổ đĩa giả này tại mục Path

 

Hình 19

- Máy ảo của bạn có bao nhiêu cổng mạng thì bạn cần kết nối tương ứng số cổng mạng đó trên máy đích mới, chọn tên mạng rồi nhấn Network...

 

Hình 20

- Đặt tên cho máy ảo sẽ Mount trong mục Name...

- Mục VMUUID là lựa chọn ID cho máy ảo, có 2 lựa chọn:

+ Preserve virtual machine ID: Lựa chọn này nếu máy ảo gốc của bạn đã ngừng hoạt động và máy ảo khôi phục này sẽ thay cho máy ảo gốc, và sử dụng đúng ID của nó
+ Generate new virtual machine ID: Lựa chọn này nếu bạn thực hiện khôi phục để sao chép máy ảo gốc, nó sẽ tránh sung đột UUID nếu VM gốc và bản sao hoạt động song song ở cùng một vị trí.
 

Hình 21

- Đó là các bước bạn sẽ cần thiết lập thêm nếu chọn Restore to a new location, or with different settings, còn các mục khác tương tự như Restore to the original location.

- Chú Ý
: Mục Restore to a new location, or with different settings ở bước cuối, sau khi thực hiện xong nó sẽ Mount máy ảo sang máy chủ đích, lúc này trên máy chủ đích đã có máy ảo được restore vào. Bạn có thể thực hiện đăng nhập vào máy ảo vừa được restore đó để kiểm tra xem dữ liệu hay mọi thứ đã chính xác chưa trước khi quyết định có thực hiện việc restore này hay không. Nếu đồng ý restore thì ở mục Instant Recovery (1) bạn click phải chuột chọn Migrate to production.... Còn nếu không bạn chọn Stop Pblishing thì trên máy chủ đích sẽ không còn máy ảo vừa được Mount ra nữa. (Hình 14)