Thêm tài khoản quản trị Manage Credentials để khởi tạo kết nối trong Veeam & Replication

by My Love

13/03/2020, 8:12 AM   |    13/03/2020, 8:13 AM   |    1.3K   |    0

       Trong Veeam Backup & Replication chúng ta cần tạo một tài khoản quản trị Manage Credentials có đầy đủ quyền để có thể tạo kết nối đến các server cần thực hiện Backup dữ liệu. Vậy sau khi đã cài đặt thành công, bạn mở phần mềm Veeam Backup & Replication lên và làm theo các bước dưới đây.


1. Tạo Account Manage Credentials


- Bước 1: Bạn vào Menu ở góc trên bên trái phần mềm => chọn Manage Credentials

- Bước 2: Tại cửa sổ Manage Credentials bạn chọn Add => Standard account...
 

Hình1

- Bước 3: Chọn Account vừa tạo => Edit
 

Hình 2

- Bước 4: Chọn Browse
 

Hình 3
- Bước 5: Chọn Advanced...
 

Hình 4

- Bước 6: Nếu hiện cửa sổ yêu cầu đăng nhập (HÌnh 5) thì bạn hãy nhập tài khoản và mật khẩu mà máy được cấp để gia nhập domain controller, vì trong mô hình này, các máy cài đặt Veeam và các máy được backup dữ liệu đều nằm trong một domain controller.
 

Hình 5

- Bước 7: Bạn cần tìm và chọn đúng tên máy đang thực hiền cài Veeam, ở đây của mình nó có Computer Name là SERVER-166
 

Hình 6

- Bước 8: Lúc này ở mục Username sẽ có dạng: TenDomain\TenMayChu
+ Trong ví dụ này Username của mình là: cntt\SERVER166
+ Nhập Password  => OK
 

Hình 7

- Như vậy là đã thực hiện xong việc tạo Account.


2. Một số lưu ý


       Trong bước 8 ở trên mình đã dùng tài khoản trong Domain có Username đăng nhập là: cntt\SERVER-166. Tuy nhiên trong một vài trường hợp có thể xảy ra lỗi trong quá trình kết nối đến các server được backup, lúc này bạn có thể thay đổi Username thành dạng: TenServer\administrator

- Trong ví dụ này mình có thể thay đổi Username thành tải khoản administrator như sau:SERVER-166\administrator
- Password là mật khẩu đăng nhập tài khoản administrator (Hình 8)
 

Hình 8


3. Kết luận


         Như vậy là thực hiện xong việc tạo tài khoản Manage Credentials, việc này khá đơn giản nhưng cần thiết trước khi thực hiện việc thêm các Server vào Veeam. Bài tiếp theo ta sẽ thực hiện việc thêm mới Server vào Veeam để tạo việc backup dữ liệu, chúc bạn thành công.