Cách thay đổi Remote Desktop Port ( Cổng RDP 3389 ) mặc định trên Windows

by My Love

17/08/2021, 10:07 AM   |    17/08/2021, 10:07 AM   |    690   |    0

      Nếu bạn là một người dùng thông thường thì việc thay đổi cổng Remote Desktop là không cần thiết và cũng không mang lại lợi ích nhiều. Nhưng đối với các nhà quản trị máy chủ, server thì có lẽ bạn nên để ý đến vấn đề này, đơn giản vì trên môi trường internet sẽ có rất nhiều hacker luôn luôn sẵn sàng rò quét, lợi dụng sơ hở trên máy chủ của bạn đề tấn công, hoặc lợi dụng các cổng mặc định được mở để phục vụ lợi ích riêng. Chính vì thế việc thay đổi các cổng mặc định là điều nên biết nếu bạn là quản trị Server, bài viết này hướng dẫn cách thay đổi cổng mặc định Remote Desktop 3389 port trên windows, với các cổng khác bạn cũng có thể làm tương tự nhé.
 

1. Thay đổi cổng Remote Desktop 3389 mặc định trên Windows


- Đầu tiên bạn mở RUN => gõ regedit => enter
- Cửa sổ hiện lên bạn mở đường dẫn :
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
- Nhấn đúp vào mục PortNumber trong thư mục RDP-Tcp (Hình 1)

 
Thay đổi cổng Remote Desktop trên Windows
Hình 1

- Tiếp theo bạn tích chọn Decimal, sau đó trong mục Value data bạn gõ cổng mới muốn thay đổi vào, ở đây mình chọn cổng 33389 ( số cổng trong khoản từ 1 - 65353 ) => chọn OK

 
Thay đổi cổng Remote Desktop trên Windows
Hình 2

* Lưu ý: Bạn không nên chọn trùng với các cổng mặc định khác như 80, 443...

- Đến đây bạn cần khởi động lại Windows để việc thay đổi có tác dụng. Nếu bạn không khởi động lại sẽ không thành công nhé.
 

2. Cấu hình mở cổng mới thiết lập trên tường lửa


      Bây giờ ta cần mở cổng 33399 vừa thay đổi trên tường lửa để từ ngoài ta có thể Remote Desktop vào được. Bạn có thể làm theo hướng dẫn chi tiết tại bài viết này : Hướng dẫn mở Port trên Windows Firewall
Hoặc bạn có thể làm nhanh theo các hình mình hướng dẫn sau đây :

- Mở Windows Firewall bằng cách Nhấn Windows + R để mở Run và nhập wf.msc rồi nhấn Enter
- Trong Windows Firewall => Inbound Rules => New Rule
 
Mở Port trên Windows Firewall
Hình 3

- Chọn Port
 

Hình 4

- Chọn TCP
- Chọn Specific local ports, sau đó gõ cổng mà bạn thay đổi mới ở bước trên, ở đây của mình là 33399 (hình 5)
 

Hình 5

- Chọn Allow the connection

 

Hình 6

- Chọn Next

 

Hình 7

- Đặt tên tùy ý cho Roles rồi Finish
 

Hình 8

- Đến đây là bạn đã mở thành công cổng 33399 mới thay thế cho cổng 3389 cũ của Remote Desktop. Từ máy khác bạn có thể truy cập vào máy chủ này bằng cổng 33399.
 

3. Truy cập từ máy ngoài bằng Remote Desktop


       Từ máy khác bên ngoài, bạn có thể Remote Desktop bằng cách gõ IP Máy chủ:Cổng mới ( ví dụ : 192.168.3.45:33399 )
 

Hình 9

- Chúc các bạn thành công !