Sửa lỗi A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process

by My Love

07/02/2022, 8:14 PM   |    07/02/2022, 8:14 PM   |    2.8K   |    0

       Hướng dẫn sửa lỗi "A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (Error Number: 233)" khi đăng nhập Sql Server. Lỗi này thường xảy ra khi bạn chưa kích hoạt tính năng SQL Server and Windows Authentication Mode. Khi gặp lỗi này bạn làm theo các bước sau:


- Bước 1: Đăng nhập vào SQL Server bằng quyền Windows Authentication thay vì SQL Authentication. Vì khi gặp lỗi này bạn vẫn có thể đăng nhập bằng quyền Windows được, chỉ không đăng nhập được bằng các tài khoản như sa.

- Bước 2: Sau khi đăng nhập bằng quyền Windows xong, click phải chuột vào instance và chọn Properties (Hình 1)
 

Hình 1

- Bước 3: Chọn tab Sercurity => sau đó tích vào lựa chọn SQL Server and Windows Authentication Mode => OK như trong HÌnh 2
 

Hình 2

- Sau khi hoàn thành bạn đăng nhập lại bằng tài khoản sa hoặc tài khoản riêng của bạn xem được không nhé. Chúc bạn thành công !