Sửa lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051

by My Love

03/11/2021, 7:54 AM   |    03/11/2021, 7:54 AM   |    3.1K   |    0

      Lỗi "windows could not start the sql server on local computer" ."SQL Server Error 17051" rất hay xảy ra, nguyên nhân là do bạn cài đặt SQL ở chế độ dùng thử trong 180 ngày. Khi hết hạn nó sẽ bị tắt dịch vụ, khi bạn khởi động lại dịch vụ nó sẽ báo lỗi này. Cách khắc phục khá đơn giản, bạn hãy làm theo các bước dưới đây nhé.
 

1. Sửa lỗi lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051


- Để sử lỗi này bạn có 2 cách, cách 1 là bạn cài lại SQL Server, còn cách 2 thì bạn làm theo các bước sau:

- Bước 1: Bạn mở SQL Server Installation Centrer lên (HÌnh 1)
 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 1
 
 
- Bước 2: Bạn chọn Maintenance => Edition Upgrade
 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 2

- Bước 3: Mục Specify a free edition: Bạn chọn Developer => Next
 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 3
-
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 4

- Bước 4: Tích chọn I accept the license terms => Next
 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 5

- Bước 5: Để mặc địch như Hình 6, chọn Next
 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 6

- Bước 6: Chọn Upgrade
 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
HÌnh 7

- Bước 7: Sau khi quá trình chạy thành công bạn nhấn Close (Hình 8)
 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 8


- Bước 8: Cuối cùng bạn khởi động lại dịch vụ SQL Server lên là được (Hình 9)

 
lỗi "windows could not start the sql server on local computer" SQL Server Error 17051
Hình 9