Sửa lỗi the 'microsoft.ace.oledb.12.0' provider is not registered on the local machine. Khi kết nối CSDL Accsess

by My Love

17/08/2019, 10:14 AM   |    17/08/2019, 3:04 PM   |    5.5K   |    0

     Khi sử dụng Visual Studio để kết nối đến CSDL MS Accsess đôi khi sẽ gặp lỗi the 'microsoft.ace.oledb.12.0' provider is not registered on the local machine. Lỗi này thường sảy ra với những máy đang chạy windows 64 bit, nguyên nhân có thể là bạn đang chạy Platform Target trên Visual studio sai phiên bản. Để sửa lỗi bạn làm theo các bước sau :

Bước 1: Click phải chuột vào Project => chọn Properties

Bước 2: Trong mục Build, chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của máy bạn, lưu lại rồi chạy thử.
- Trong ví dụ này máy mình chạy Windows 10 64 bit + Microsoft Office 2016 64 Bit.
- Mình chọn Any CPU và bỏ tích Prefer 32-bit. Hoặc có thể chọn Platform target : x64

 

- Với một số máy 32 bit thì chọn x86.

Chú ý: Ngoài ra, có thể máy bạn thiếu driver cho Access Database Engine. Bạn cần tải về và cài đặt đúng phiên bản của mình. AccessDatabaseEngine.exe cho máy 32 Bit và AccessDatabaseEngine_X64.exe cho máy 64 Bit.

Office 2010 :

Microsoft Access Database Engine 2010


Office 2016:

Microsoft Access Database Engine 2016