Sửa lỗi HTTP Error 500.21 Handler “ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0” has a bad module “ManagedPipelineHandler” in its module list

by My Love

14/04/2021, 8:16 AM   |    14/04/2021, 8:17 AM   |    2.0K   |    0

      Khi chạy ứng dụng của Asp.Net chắc chắn sẽ có lần bạn gặp phải lỗi "HTTP Error  500.21 Handler “ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0” has a bad module “ManagedPipelineHandler” in its module list". Nếu bạn đang gặp lỗi này, thì hãy làm theo các bước dưới đây nhé.


Hình 1

      Lỗi này thường sảy ra khi máy tính của bạn chưa cài đặt Asp.Net Framework hoặc chưa kích hoạt nó trên máy tính. Để cài đặt thì bạn hãy tai trên trang chủ của Microsoft, trong ví dụ này mình đã cài đặt Asp.net framework phiên bản 4.0 rồi, mình sẽ tiến hành kích hoạt nó.

Bước 1: Bạn mở Command Prompt với quyền administrator

Bước 2: Nhập lệnh sau ứng với từng HĐH của bạn :
- Windows 32 bit
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe –i

- Windows 64 bit
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe –i

Sau khi nhập xong nhấn Enter để quá trình đăng kí diễn ra, sau khi đăng kí xong, bạn khởi động lại iis và ứng dụng của bạn sẽ không báo lỗi nữa.

Tuy nhiên trong một số trường hợp, như của mình, thì việc kích hoạt theo cách này chưa thành công ( Hình 2 ). Nếu rơi vào trường hợp này thì bạn làm theo cách tiếp theo.
 

Hình 2: Quá trình đăng kí chưa thành công

Bước 1: Vào đường dẫn sau ứng với từng HĐH của bạn

- Windows 32 bit
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\

- Windows 64 bit
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\

Bước 2: Tìm đến file có tên aspnet_regiis.exe sau đó kéo thả nó vào trong cửa sổ Command Prompt.

Bước 3: Gõ thêm -i vào cuối dòng rồi nhấn Enter để tiến hành đăng kí. Quá trình đăng kí diễn ra như hình 3 là thành công, bạn khởi động lại iis và chạy ứng dụng của mình là được.
 

Hình 3: kéo thả file aspnet_regiis.exe vào cmd

Chú ý: đôi khi trong một số trường hợp khác, bạn cần bỏ đuôi .exe của file aspnet_regiis.exe trong đường dẫn thì mới kích hoạt thành công. Đường dẫn lúc đó có dạng : C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis –i

Chúc các bạn thành công !