Sửa lỗi This PC can’t run Windows 11 khi cài win

by My Love

23/05/2023, 7:31 AM   |    23/05/2023, 7:31 AM   |    793   |    0

         Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục lỗi PC này không thể chạy Windows 11 bằng phương pháp đơn giản nhất có thể để bỏ qua kiểm tra TPM và Secure Boot trong thiết lập Windows 11.
         Thông thường, khi bạn cố gắng cài đặt Windows 11 trên một máy không được hỗ trợ, do cấu hình không đủ hay một số lỗi khác, bạn sẽ nhận được lỗi This PC can’t run Windows 11. Điều này sẽ không cho phép bạn tiếp tục cài đặt và tùy chọn duy nhất sẽ là hủy cài đặt.

 
Sửa lỗi This PC can’t run Windows 11
Hình 1

Để bỏ qua điều này, theo phương pháp đơn giản nhất có thể, chỉ cần quay lại bước cài đặt trước bằng cách nhấp vào nút quay lại.
 
Sửa lỗi This PC can’t run Windows 11
Hình 2

- Tại cửa sổ Windows Setup (Hình 2). Nhấn tổ hợp bàn phím Shift + F10  để mở dấu nhắc lệnh trong thiết lập Windows 11. Trong dấu nhắc lệnh gõ regedit , để mở Registry Editor.
 

Hình 3
- Trong Registry Editor, đi đến vị trí sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE  => SYSTEM => Setup 
 
Sửa lỗi This PC can’t run Windows 11
Hình 4

- Nhấp chuột phải vào Setup => chọn New => Key => đặt tên cho khóa mới là LabConfig 

 
Sửa lỗi This PC can’t run Windows 11
Hình 5

- Sau khi tạo được khóa LabConfig, click vào nó, trong cửa sổ bên phải, click chuột phải chọn New => DWORD (32-bit) Value.
- Chúng ta sẽ Tạo 2 giá trị mới, có tên là BypassTPMCheck BypassSecureBootCheck
- Sau khi tạo được 2 giá trị trên, bạn lần lượt click đúp vào nó và thay đổi trong mục  Value data thành 1
- Lưu ý bạn phải thay đổi ở cả hai BypassTPMCheck BypassSecureBootCheck

 
Sửa lỗi This PC can’t run Windows 11
Hình 6

- Sau khi thay đổi xong bạn quay lại cài đặt Windows 11 bình thường mã sẽ không gặp lỗi This PC can’t run Windows 11 nữa.
 Chúc bạn thành công.