Sửa lỗi You do not have permission to access .Contact your network administrator to request access

by My Love

06/10/2021, 2:08 PM   |    06/10/2021, 2:09 PM   |    11.6K   |    15

       Chia sẻ file và thư mục trong hệ thống mạng LAN hiện vẫn được rất nhiều người dùng và công ty sử dụng, tuy nhiên việc chia sẻ này đôi khi gặp một số lỗi khá khó chịu. Bài viết này hướng dẫn cách sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access khi chia sẻ thư mục. Lỗi này nguyên nhân là do bạn chưa cấp quyền truy cập cho thư mục đó.
 

Sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access

 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access

 
- Bài viết này mình không hướng dẫn việc chia sẻ, mình sẽ hướng dẫn trong một bài khác, vậy nên bạn chắc chắn đã thực hiện theo một số bước chia sẻ thư mục trong mạng LAN rồi nhé. Mình chỉ hướng dẫn sửa lỗi thông báo này thôi.

- Bước 1: Click phải chuột vào thư mục trên máy tính mà bạn chia sẻ, chọnProperties => Edit
 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access
Hình 1
 

- Bước 2: Nhấn Add...
 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access
Hình 2

- Bước 3: Nhấn Advanced
 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access
Hình 3

- Bước 4: Lần lượt nhấn Find Now, sau đó tích chọn Everyone => OK (Hình 4)

 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access
Hình 4

- Bước 5: nhấn OK
 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access
Hình 5

- Bước 6: Nhấn Appy => OK
 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access
Hình 6


- Bước 7: Nhấn Apply => OK một lần nữa để hoàn thành. Lúc này bạn kiểm tra lại truy cập từ máy khác xem còn báo lỗi nữa không nhé.


- Chú Ý: Hãy đảm bảo rằng thư mục đang được chia sẻ Sharing của bạn cũng đã cập quyền cho tài khoản Everyone, làm theo các bước như Hình 7 phía dưới
 

 
sửa lỗi You do not have permission to access \\ComputerName\ .Contact your network administrator to request access
Hình 7