Sửa lỗi các Port có trạng thái err-disable trên Switch Sisco

by Khánh Linh

14/10/2021, 8:22 AM   |    14/10/2021, 8:22 AM   |    2.2K   |    0

       Khi một hoặc nhiều cổng trên Swtich có thông báo trạng thái err-disable, thì sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này. Thực ra trạng thái err-disable không phải là một lỗi trên Switch, mà có thể hiểu nó là một tính năng bảo mật hữu ích thì đúng hơn, tính năng này giúp bảo vệ switch cũng như hệ thống mạng của bạn khi đường truyền hoặc sự cố nào đó xảy ra, nó sẽ tự động tắt cổng đó đi. Để bật cổng đang bị trạng thái err-disable ta có thể làm theo các cách sau:

 
Sửa lỗi Port bị trạng thái err-disable
Hình 1
 

1. Sửa lỗi Port trạng thái err-disable thủ công


- Sửa lỗi này đơn giản bằng cách bạn đăng nhập vào Switch, thực hiện lệnh shutdownno shutdown cổng đó đi là được :
 
Switch(config)#inter g0/4
Switch(config-if)#shutdown 
Switch(config-if)#no shutdown 
- Thực hiện xong lệnh bạn đợi một lúc là cổng sẽ được bật lên, và trở lại trạng thái bình thường

- Chú ý: Bạn cần xác định rõ nguyên nhân gây ra tình trạng cổng bị err-disable để có thể khắc phục triệt để, nếu không tình trạng này có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
 

2. Tự động sửa lỗi Port trạng thái err-disable- Nếu bạn không muốn phải xử lý thủ công như cách 1, thì bạn có thể cài đặt để Switch tự động bật lại cổng bị trạng thái err-disable sau một khoản thời gian nào đó.

* Xem trạng thái các lỗi mà switch hỗ trợ 
 
Switch#show errdisable recovery
 
Sửa lỗi Port bị trạng thái err-disable
Hình 2


- Hình 2 bạn có thể thấy danh sách lỗi mà switch hỗ trợ, tức là khi gặp một trong các lỗi này thì switch sẽ đưa cổng (port) đó về trạng thái err-disable
- Mục Timer status đang ở trạng thái Disabled hết tức là các tính năng tự động khôi phục cổng khi bị err-disable đang bị tắt.


* Bật tính năng tự động khôi phục cổng bị err-disable

- Nếu bạn đã xác định được lỗi nào dẫn đến tình trạng switch bị err-disable thì bạn bật tính năng tự sửa lỗi đó lên, ví dụ:
Switch(config)#errdisable recovery cause mac-limit
Switch(config)#errdisable recovery interval 60
- Ví dụ trên mình bật tính năng mac-limit, tức là khi switch bị lỗi này mà sau đó đưa về trạng thái err-disable thì nó sẽ tự động được bật trở lại, khoảng thời gian mặc định được bật trở lại là 300 giây, tuy nhiên bạn có thể sửa lại thời gian này như lện interval 60 phía trên của mình, mình sửa thành 60 giây.- Nếu bạn muốn bật tất cả danh sách sửa lỗi lên, thay vì chỉ định một lỗi nào đó thì dùng lệnh sau:
Switch(config)#errdisable recovery cause all