Xóa toàn bộ cấu hình, Reset default switch Cisco 2960

by Khánh Linh

01/09/2021, 9:38 AM   |    01/09/2021, 9:38 AM   |    16.4K   |    0

      Khi cài đặt, cấu hình thiết bị mạng swtich của cisco sẽ có lúc bạn cần xóa cấu hình của switch đi, hoặc bạn quên mật khẩu và muốn khôi phục lại cấu hình lúc ban đầu của nhà sản xuất, bạn có thể tham khảo cách sau:
 

1. Xóa cấu hình Switch Cisco 2960


       Trường hợp nếu bạn vẫn có password để đăng nhập vào Switch và chỉ muốn xóa đi cấu hình của nó, ta gõ lệnh sau :
Switch#delete flash:vlan.dat

Switch#erase startup-config

Switch#reload


2. Reset default switch Cisco 2960


       Trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập switch thì làm theo cách sau đển khôi phục cấu hình về mặc định :

+ Bước 1: Kết nối SW với máy tính bằng cổng console, bật phần mềm puty lên và kết nối vào SW

+ Bước 2: Tắt nguồn SW, tay nhấn giữ nút Mode đồng thời bật nguồn SW (lúc này ta vẫn giữ nút Mode chưa thả ra). Khi Màn hình terminal của Puty hiện ‘Switch>‘ thì thả tay nút Mode ra. Gõ những lệnh sau:
 
flash_init (Lưu ý một số dòng sw không cần gõ lệnh này, nêu gõ cũng không có tác dụng, bạn có thể bỏ qua)

dir flash:

rename flash:config.text flash:config.old

boot 

- Lúc này SW sẽ khởi động lại.

+ Bước 3: Khi SW khởi động lại xong gõ lệnh sau :
 
n 

en

rename rename flash:config.old flash:config.text

erase startup-config \\xóa cấu hình hiện tại

reload  \\khởi động lại

- Sau khi gõ lệnh reload SW sẽ lại khởi động lại. Cuối cùng bạn gõ lệnh: wr để lưu lại. Chúc bạn thành công