Hướng dẫn mở cổng (Port) trên Windows Firewall

by My Love

10/08/2020, 8:58 AM   |    10/08/2020, 8:58 AM   |    1.4K   |    0

      Tường lủa ( Windows Firewall ) trên HĐH Windows mang lại lợi ích rất lớn cho người dùng, nó giúp người sử dụng tránh được các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài. Tuy nhiên trong một số trường hợp bạn cần mở một cổng nào đó, để các thiết bị bên ngoài có thể kết nối vào trong máy tính của mình thì lúc này bạn cần phải mở cổng (Port) trên tường lửa, hoặc bạn tắt hẳn tường lửa đi. Bài này hướng dẫn bạn cách mở cổng trên tường lửa để sự dụng truy cập FTP, tùy vào mục đích sử dụng của riêng minh bạn có thể mở các cổng khác tương tự.

- Bước 1: Mở Windows Firewall lên bằng cách vào:

+ Control Panel\System and Security\Windows Defender Firewall trên windows 10
+ Control Panel\System and Security\Windows Firewall trên Windows 7

- Bước 2: Bạn chọn Advanced settings
 

Hình 1


- Bước 3: Click vào Inbound Rules => chọn New Rule
 

Hình 2


- Bước 3: Chọn Custom
 

Hình 3

- Bước 4: Chọn All Program => Next
 

Hình 4

- Bước 5: Tại bước này tùy vào mục đích sử dụng của bạn

+ Mục Protocol Type là kiếu kết nối
+ Mục Port là cổng, nếu muốn nhiều cổng thì gõ vào cách nhau vởi dấu phẩy, nếu muốn một khoảng ( Range ) thì gõ cách nhau bởi dấu gạch ngang

 

Hình 5

- Bước 6: Next
 

Hình 6

- Bươc 7: Chọn Allow the connection => Next
 

Hình 7

- Bước 8: Next
 

Hình 8

- Bước 9: Cuối cùng đặt tên rồi nhấn Finish
 

Hình 9

Vậy là xong cách mở Port trên Windows Firewall, chúc bạn thành công !