Xem lịch sử kết nối mạng Wifi bằng phần mềm WifiHistoryView

by My Love

29/06/2021, 9:44 AM   |    29/06/2021, 9:44 AM   |    2.0K   |    0

       WifiHistoryView là phần mềm giúp kiểm tra lịch sử kết nối mạng wifi trên máy tính, thời gian kết nối, ngắt kết nối, tên mạng kết nối, xuất báo cáo ... Nếu bạn cần xem lịch sử kết nối mạng của mình, thì đây có thể là phần mềm hữu ích cho bạn. Đặc biệt phần mềm rất gọn nhẹ và chạy dưới dạng Portable nên bạn không cần cài đặt.

1. Một số tính năng chính 


- Hiển thị lịch sử kết nối Wifi
- Kiểm tra các thiết lập mạng
- Trích xuất báo cáo
- Hỗ trợ chẩn đoán các vấn đề về mạng

2. Cách sử dụng

       Bạn tải file về và giai nén, sau đó chạy file WifiHistoryView.exe bằng quyền administrator (Hình 1)

 
Xem lịch sử kết nối mạng wifi
Hình 1

- Như bạn thấy, trong mục Event Time là thời gian kết nối, Event Type là kiểu ngắt kết nối hay kết nối. SSID là tên mạng Wifi ...


Link tải về : fshare